ورود

×
rr40

مرحله سوم داوری جشواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب

مرحله سوم داوری نمایشگاه های مدرسه انقلاب با بررسی مقایسه ای در شاخص های شکلی و محتوایی آغاز شد

به گزارش دبیرخانه مدرسه انقلاب با اتمام مرحله توصیفی آثار و مستندات؛ جلسه توجیهی مرحله سوم عصر دیروز با حضور مسئول دبیرخانه و کارشناسان بخش خواهر و برادر برگزار شد. طی این جلسه مقرر شد با حضور سه ارزیاب در هر یک از آثار به صورت مبسوط به بحث و دفاعیه پیرامون امتیازات داده شده، پرداخته شود و مقایسه آثار نیز طبق دسته بندی حاصل از نتایج مرحله سوم انجام پذیرد.

صبح امروز به صورت رسمی مرحله سوم درنمایشگاه های مراکز استان پسرانه آغاز شد.

پیش بینی میشود این مرحله تا 15 تیرماه پایان پذیرد و نتایج آن جهت کار مقایسه ی گروهی آثار آماده گردد.   

  photo_2016-06-19_11-32-42    photo_2016-06-19_11-32-47 

photo_2016-06-19_12-29-03   photo_2016-06-19_12-28-50

پاسخ دهید