ورود

×
098

شیوه نامه پنجمین دوره جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب منتشر شد

با توجه به تاکیدات نماینده مقام معظم رهبری در تشکیلات مبنی بر آغاز به کار مدرسه انقلاب در مهر ماه ، با همت دفتر مرکزی و دبیرخانه شیوه نامه مدرسه انقلاب در اواخر مهر ماه جهت اقدام به استان ها ارسال گشت

به گزارش دبیرخانه جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب ، با توجه به تاکیدات نماینده مقام معظم رهبری در تشکیلات مبنی بر آغاز به کار مدرسه انقلاب در مهر ماه ، با همت دفتر مرکزی و دبیرخانه شیوه نامه مدرسه انقلاب در اواخر مهر ماه جهت اقدام به استان ها ارسال گشت . 

نکته مهم این دوره از جشنواره ،تفاوت در شیوه نامه های پسران و دختران می باشد که براساس مبحث الگوی تعالی دختران سعی شده شیوه نامه دختران بر اساس آن نگاشته شود .  

شما می توانید این شیوه نامه ها را از بخش شیوه نامه های وب سایت مدرسه انقلاب دانلود نمایید .

پاسخ دهید