ورود

×
7755

معرفی کتاب

                       1– رای، رای اعلی حضرت است! تاریخ را گاه باید عرضی دید. یعنی هزاران موضوع تاریخی در عرض هم. این‌گونه تاریخ خواندن را علمای اهل فن تخصصی کردن علوم می‌نامند. شاید از آن روی که فرصت تعمق و بررسی بیشتر و جزئی‌تری را برای محقق فراهم می‌کند. گاه […]

6667

پاورپوینت

مستندسازی-تولید محصول

6667

عکاسی با تلفن همراه

ده نکته در استفاده از تلفن همراه در عکسبرداری و فیلمبرداری

6667

فتو شاپ

طراحی پوستر-کارت دعوت

images

کار با کاغذ

تزیینات-فضا سازی-مسابقات

777

شکل سازی با اوریگامی

فضاسازی-غرفه آرایی-مسابقات

6667

طراحی

مسابقات-کارت دعوت-فضاسازی

images

آموزش عکسبرداری

مستند سازی

images

آموزش کلیپ سازی

مستند سازی-ارائه محتوا